Sprawdź karę za niezarejestrowanie samochodu – zobacz ile będziesz musiał zapłacić.

Sprawdź karę za niezarejestrowanie samochodu – zobacz ile będziesz musiał zapłacić.

7 grudnia, 2021 Wyłączono przez WalentyOstrowski

Czy to wygląda na coś, co Cię interesuje? Musisz zgłosić sprzedaż lub zakup pojazdu do działu komunikacji w celu dopełnienia niezbędnej dokumentacji. Jeśli nie dokończysz jej w wyznaczonym terminie, zostaniesz ukarany wysoką grzywną. Kto może cię ukarać i ile to będzie kosztować?

Jeśli nie odnowisz rejestracji samochodu, łamiesz prawo. Niestety duża liczba kierowców to zignorowała. W konsekwencji „martwe dusze”. Są to pojazdy, które nie zostały wyrejestrowane, mimo że data ich produkcji wskazuje na to, że nie są już eksploatowane. Wymogi Kodeksu Drogowego zostały zmienione w celu nałożenia kar na kierowców i zorganizowania CEP.

Jaka jest kara za brak rejestracji pojazdu w 2021 roku?

Kara za prowadzenie pojazdu bez tablicy rejestracyjnej w 2021 r. wynosi od 200 zł do 1000 zł i opiera się na art. 140 metrów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wysokość kar nakładanych na kierowców ustala starosta wyrokiem administracyjnym.

Warto pamiętać, że przed modyfikacją Kodeksu Drogowego kara była znacznie surowsza. Sztuka. 97 kodeksu wykroczeń, a nie kodeksu drogowego, był impulsem dla prawa. Ta historia mówi, że na właścicieli samochodów, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, mogą zostać nałożone mandaty do 3000 zł.

Kogo i kiedy można ukarać za niezarejestrowanie pojazdu?

Jednak klauzula Code of Offenses, o której mowa powyżej, nie może być stosowana do korporacji importujących samochody spoza Stanów Zjednoczonych. Modyfikacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczy szerszej populacji właścicieli samochodów. Oznacza to, że karę można teraz nałożyć na osoby i korporacje, o których nie poinformowano

Przeniesienie własności – dotyczy to również tych, którzy dokonali między sobą wkładów, zmienili stan faktyczny wymagający zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub sprowadzili samochód z innego kraju UE i nie zarejestrowali go w ciągu 30 dni.
Między innymi oczekuje się, że handel pojazdami stanie się bardziej przejrzysty w wyniku poszerzenia kręgu osób, które mogą zostać ukarane za nieprzerejestrowanie samochodu.

Od kiedy jest opłata za brak ponownej rejestracji pojazdu?

Brak rejestracji pojazdu będzie skutkować karą w wysokości 500 USD począwszy od 1 stycznia 2020 r. Za egzekwowanie kar odpowiada Ministerstwo Środowiska, ponieważ przygotowało projekt zmiany statutu, która zawiera zapisy dotyczące rejestracji pojazdu.

 

 

Zobacz podobne:

OC dla młodego kierowcy

Kalkulator OC

Ubezpieczenie samochodu

OC na miesiąc
ubezpieczenie auta na angielskich tablicach